CAT    -    CAST
Tel. 937219301
  Bruxisme
El bruxisme és l'hàbit inconscient que comporta un fregament de les dents durant la nit o el dia. Sol ser conseqüència de situacions que requereixen una gran concentració o molta tensió i hi reaccionem de manera inconscient serrant les dents. Les preocupacions, l'estrès, l'ansietat, etc., fan reproduir els moviments del remugar i, quan aquesta acció esdevé molt continuada, les conseqüències acaben apareixent i el deteriorament de les funcions de l'aparell mastegador es fan paleses; en especial, sobre l'articulació que enllaça la mandíbula a l'os del crani (articulació temporomandibular o ATM) i l'esmalt de les dents. 

Símptomes freqüents :
  • Mals de cap (freqüentment semblants a les migranyes).
  • Dolor d'oïdes i dolor i pressió per sota dels ulls.
  • Un clic o espetec al obrir o tancar la boca dolor ocasionat pel badall, en obrir la boca àmpliament o mastegar mandíbules que es "bloquegen" o "surten del lloc".
  • Molèsties doloroses en els músculs de la mandíbula.
  • Un canvi sobtat en la manera en que les dents superiors i inferiors encaixen unes sobre les altres.
Quan aquest últim ja està molt deteriorat es pot rehabilitar tota l'èstructura dental perduda amb corones de Zirconi Monilític.


                        Abans
                        

                         Després
                         


 
Adreça:
Av. Països Catalans, 9E, Sant Quirze del Vallès (Barcelona)
Telèfon:
937219301 696342027
e_mail:
info@sarlatdental.com
 
 
Sarlat Dental - La clínica dental per a tota la familia a Sant Quirze

www.sarlatdental.com
info@sarlatdental.com
Tel. 937219301 / 696342027


Web desarrollada por Duma Interactiva.